-A +A

Kalite El Kitabı

Kalite el kitabı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarının öncelikle bağlı bulunduğu ODTÜ bölüm/birimleri daha sonra da talepte bulunan diğer firmaların web sayfa ve uygulamalarının geliştirilmesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptığı kullanılabilirlik testleri ile ilgilidir.

Laboratuvar, bu deney hizmetini ISO 17025 standardına göre yürütmek üzere, bu kitapta;

  • Yaptığı deneylerin çerçevesini,
  • Organizasyon yapısını ve görev tanımlarını,
  • Politika, hedef ve taahhütlerini,
  • Yönetim sistemini ve dokümantasyon yapısını,
  • Standardın ilgili şartlarını nasıl karşıladığını açıklamaktadır.

Kalite El Kitabı, bu nedenlerle, laboratuvar personeli için uyulması gereken bir rehber, yeni başlayan personel için bir eğitim aracı, yasal otorite ve müşteriler için bir tanıtım ve sunum kitabı niteliğindedir.

Kalite El Kitabı nın kontrolsüz kopyasına buradan erişebilirsiniz.