-A +A

İBE Laboratuvarı

Kontrol Odasindan Lab Fotografi

İlk üretildiği yıllarda yalnızca uzmanları tarafından kullanılan ve sınırlı sayıda üretilebilen bilgisayarların günümüzde insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu nedenle, bilgisayarların ve bu bilgisayarlar üzerinde çalışan programların bir diğer deyişle arayüzlerin herkes tarafından etkili ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi ve bu yönde geliştirilmesi gitgide önem kazanmaktadır.

Bu gelişmeler ışığında, laboratuvarımız İnsan-Bilgisayar Etkileşimi olarak adlandırılan bu alanda, bölüm/birim web sayfalarının geliştirilmesi aşamasında destek vermek, BİDB tarafından geliştirilen arayüzlerin tasarımında tasarımcılara destek vermek, erişilebilirlik konusunda çalışmalarda bulunmak, akademik araştırma amaçlı kullanımlara ortam sağlamak, diğer üniversiteler, kamu ve özel sektörle işbirliği yaparak etkili ve verimli arayüzlerin geliştirilmesi konusunda destek vermek amacıyla, 12 Haziran 2006'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde Prof. Dr. Kürşat Çağıltay'ın Akademik Danışmanlığında Tübitak-BAP destekli bir proje ile faaliyete başlamıştır.

Laboratuvarımız, 12 Haziran 2012 itibarıyle Türk Standartları Enstitü ’sünün (TSE) "TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu" standardına uygun olarak, "TS EN ISO/IEC 9241-151 İnsan Sistem Etkileşiminin Ergonomisi, Bölüm 151: Dünya Geneli Arayüzleri Kılavuzu" kapsamında ürün belgelendirme çalışmalarının yürütüleceği, TSE’nin Türkiye’deki ilk ve tek akredite laboratuvarı olarak yetkilendirilerek hizmet vermeye başlamıştır.

Laboratuvarımızda, etkileşimli arayüzlerin kullanılabilirliğini değerlendirmek için yapılan kullanılabilirlik testlerinde, geleneksel yöntemlere ek olarak göz izleme cihazından elde edilen veriler de kullanılarak daha güvenilir sonuçlar elde edilmektedir. Bu sayede arayüzlerin tasarım aşamasında, tasarım süreci içerisinde veya sonrasında kullanıcının tasarıma yaklaşımını, nasıl kullandığını ve ne tür sorunlarla karşılaştığı hakkında bilgi sahibi olunarak tasarım geliştirilebilmekte, değiştirilebilmekte kısacası kullanıcı tarafından daha az hata yaparak, daha kısa sürede, ve daha az zorlukla tasarımı kullanması hedeflenmektedir.

Lab Tasarımı

İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı, yukarıda bahsedilen çalışmaları en sağlıklı şekilde gerçekleştirmek üzere tasarlanmış test ve gözlemci odasından oluşan bir laboratuvar ortamıdır. Test sırasında kullanıcının görüntüsünü, ekranının görüntüsünü ve göz hareketlerini kaydetme imkanı sağlayarak elde edilen bu verilerle programın kullanılabilirliği hakkında bilgi sahibi olmak mümkün olmaktadır.