-A +A

Sertifika Başvurusu ve Ücretlendirme

Sayfanızın TS EN ISO 9241-151 standardı kapsamında incelenerek sertifikalandırılmasını istiyorsanız Ürün Belgelendirme Başvuru Formu ve Hizmet Sözleşmesi Formu doldurularak istenen ek dokümanlar ile birlikte imzalı ve kaşeli olarak TSE Yazılım Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığına elden veya posta yolu ile ulaştırmanız gerekmektedir.

İstenen Ek İdari Dokümanlar :

a) Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge (Avans mikatrı 2000 TL'dir)

b) Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve imzalama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)

c) Marka tescil belgesi onaylı sureti

d) Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan  sözleşme

e) Avans dekontu (Avans mikatrı 2000 TL'dir)

f) Sektöre özel mevzuat şartlarının yerine getirildiğine dair, noter onaylı izin belgeleri suretleri

f) Hizmet Sözleşmesi

Bunun dışında, belgelendirme işlemlerinin online olarak takip edilebilmesi için başvurunuzu online olarak sisteme girmeniz gerekmektedir. http://belge.tse.org.tr/index.aspx adresinden sisteme kayıt olarak başvurunuzu online olarak yapabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra size verilen evrak referans  numarasını posta ile göndereceğiniz başvuru formu üzerine yazabilirsiniz.

Deney Ücretlendirmesi

Deney ücretlendirmesinde, arayüzün statik veya dinamik yapıda olması, kapsamı ve kullanıcı deneyimi testleri için kullanılacak kullanıcı sayısı göz önünde bulundurulmaktadır. 

TS ISO/IEC 9241-151 ürün belgesi alınması için gerçekleştirilecek deney ve raporlama ücretleri için Laboratuvarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Tel: +90 312 210 3357 

E-posta: ibe[at]metu.edu.tr