-A +A

TS EN ISO/IEC 9241-151 Sertifikası

ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı, 2006’dan bu yana bilişim sistemleri için kolay kullanılabilir arayüzlerin geliştirilmesi konusunda yapılacak testlere destek vermek amacıyla, Prof. Dr. Kürşat Çağıltay'ın Akademik Danışmanlığında faaliyetlerini yürütmektedir. 

Laboratuvarımız, Türk Standartları Enstitü ’sünün (TSE) "TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu" standardına uygun olarak, "TS EN ISO/IEC 9241-151 İnsan Sistem Etkileşiminin Ergonomisi, Bölüm 151: Dünya Geneli Arayüzleri Kılavuzu" kapsamında ürün belgelendirme çalışmalarının yürütüleceği, TSE’nin Türkiye’deki ilk ve tek akredite laboratuvarı olarak yetkilendirilerek hizmet vermeye başlamıştır.

TS EN ISO/IEC 9241-151 "İnsan Sistem Etkileşiminin Ergonomisi, Bölüm 151: Dünya Geneli Arayüzleri Kılavuzu"  bilişim sistemleri için kolay kullanılabilir arayüzlerin geliştirilmesine rehberlik eden bir standart belgesidir.

Standart ile ilgili ayrıntıli bilgiye Türk Standartlar Enstitüsü'nün web sayfasından erişebilirsiniz.