-A +A

Göz İzleme

Test sırasında kullanıcıların göz hareketleri, Tobii T120 Göz izleme Cihazı tarafından kaydedilerek, ve  Tobii Studio veri toplama ve analiz programı kullanılarak değerlendirilmektedir.

Tobii Firmasının Kullanılabilirlik ve İnsan Bilgisayar Etkileşimi alanında yaptığımız çalışmalarla ilgili yazısı için tıklayınız.

Göz izleme cihazı kullanıcıların ekranda nereye, ne kadar süre ve kaç kere baktığına, anlık ve geçmiş dikkatinin nerede yoğunlaştığına, niyetine ve zihinsel durumuna ilişkin bilgi sağlamaktadır. Göz izleme cihazından  sayısal ve görsel olarak  alınabilen bu veri sayesinde kullanıcıların arayüz ile etkileşiminin nasıl olduğuna dair bilgi sahibi olunmakta ve arayüzlerin elde edilen bu bilgi ile daha verimli ve etkili hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Örneklerle Göz Hareketleri

Çalışma tamamlandıktan ve kullanıcıların test sırasında göz hareketleri kaydedildikten sonra çalışmanın amacına göre analiz yapılmaktadır.

Şekil -1'deki resim test edilmek istenen görev sırasında kullanıcının sabit bakışlarının (gaze) sırasını, süresini ve yerlerini belirten bir görsel çıktıdır.

Gaze plot

Şekil -1

hotspot

Şekil-2

Şekil-1'deki verinin bir başka görsel sunumuda ısı haritaları (heat map) olarak adlandırılmaktadır. Bu haritada sabit bakış'lar sürelerine ve sayılarına  göre açık yeşil renkten (en kısa/az) kırmızı renge (en uzun/çok) doğru derecelendirilmektedir. Bu sayede ilk bakışta arayüzde ilgili görevle de bağlantılı olarak en çok yoğunlaşılan alan tespit edilebilmektedir.   
Sabit bakışların yoğunluğuna göre program kendisi kümeleme yapabilmekte ve bu bilgi sayesinde ortak ilgi alanları çıkabilmektedir.

Cluster

Şekil-3

analysis

Şekil - 4

Şekil- 1 ve 2'de elde edilen görsel verinin sayısal olarak Tobii Studio yazılımında analiz edilmesi veya SPSS veya Excel gibi programlara aktarılması da mümkün olmaktadır. Programın tablo halinde sağladığı veriler arasında;

- Odaklanma süresi
- İlk odaklanmaya kadar geçen süre
- İlk odaklanmanın süresi
- Odaklanma sayısı
- Gözlem süresi
- Gözlem sayısı
- Fare heraketi sayısı
- İlk fare tıklamasına kadar geçe süre

Tobii Studio yazılımı içinde yukarıda tablo halinde verilen veri  grafik olarak elde edilebilmektedir.

Grafik Analiz Ornegi

Şekil - 5

Bu çıktılara ek olarak, göz izleme cihazı tarafından toplanan bütün verinin .txt dosyası olarak kaydedilmesi mümkündür. Bu veriler arasında;

- Her bir odaklanma noktasının süresi
- Her bir odaklanma noktasının ekran üzerinde piksel cinsinden koordinatı
- Kayıt sırasında kullanıcının ekrana olan mesafesi
- Kullanıcın göz bebeklerinin büyüklüğü (sağ ve sol göz için ayrı)
- Çalışma sırasında gerçekleştirilen klavye ve fare hareketleri de bulunmaktadır.