-A +A

Kullanım Yönetmeliği

İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Kullanım Yönetmeliği

Tanım: İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı, etkileşimli teknolojilerin (web siteleri ve diğer bilgisayar yazılımları gibi) tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi için geliştirilmiş , test ve kontrol odasından oluşan bir laboratuvar ortamıdır. Test sırasında kullanıcının görüntüsünü, ekranının görüntüsünü ve göz hareketlerini kaydetme imkanı sağlayarak elde edilen bu verilerle programın kullanılabilirliği hakkında bilgi sahibi olmak mümkün olmaktadır.

Yer: İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 1. Kat (Oda no : 109-110)

İşletim: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na bağlı olup İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı Yönetimi tarafından işletilmektedir.

Hizmet türleri:

Donanım Alt yapısı
Kullanılabilirlik Çalışması

Ücretlendirme: İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı, Vakıf Üniversiteleri, Kamu Kurumları ve Özel Sektör için ücret karşılığında hizmet vermektedir. Bu konu ile ilgili olarak, ilgili talep formunu doldurduktan sonra  Laboratuvar sorumlusu ile 210 33 57 no'lu telefondan iletişime geçilebilmektedir.

Başvuru ve Kullanım Prosedürü: İBE Labının kullanım olanaklarından yararlanmak isteyenler,sol menüde yer alan Başvuru ve Kayıtlar başlığı altından erişilen ilgili formu doldurarak  talepte bulunabilirler . Başvuru oluşturulduktan sonra, Laboratuar Yönetimi,  başvuruyu değerlendirir, programı düzenler ve sonucu başvuru sahibine e-posta ile geri bildirir.

İBE Labının kullanım öncelikleri aşağıda sıralanmıştır:

1) Bilimsel Araştırma (ODTÜ bünyesindeki bölüm ve birimler)

2) Bilimsel Araştırma (ODTÜ dışı)

3) Kamu ve Özel Sektör Çalışmaları

Hizmet Şartları:

Çalışmalar sırasında, araştırmacıların laboratuvarı olduğu gibi kullanması, sorun olsa dahi herhangi bir cihaza müdahele etmemesi ve sorun halinde durumu Laboratuvar Sorumlusuna iletmesi beklenmektedir. Aksi takdirde, araştırmacı, müdahale sonucunda oluşacak zararın tanzimini yapmakla yükümlüdür.

Laboratuvar anahtarının araştırmacıya teslim edilişinden, geri alınışına kadar laboratuvarda bulunan demirbaş malzemelerinden ve laboratuvarın fiziksel güvenliğinden, araştırmacı sorumludur. Bu süre içerisinde oluşan maddi hasarlar, araştırmacı tarafından tanzim edilir.

Laboratuvar Yönetimi akademik önceliklendirme ve teknik sebeplerden ötürü rezervasyonları iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

Laboratuvar kullanım ücretinin, kullanım gününden en az iki gün önce ilgili hesaba yatırılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde, Laboratuvar Yönetimi rezervasyonları iptal etme hakkını saklı tutar.

Gecikmiş ödeme durumunda, bir sonraki çalışma bedeline %10 gecikme bedeli eklenecektir.

Ticari kapsamda BİDB tarafından gerçekleştirilen kullanılabilirlik çalışmalarında, teminat bedeli olarak, teklif bedelinin %10'u firma tarafından çalışma başlamadan önce ilgili hesaba yatırılır. Çalışmanın firma tarafından iptali halinde bu meblağ geri ödenmez. 

Araştırmacı yürüteceği, veri kaynağı olarak insan kullanmayı gerektiren araştırmaların, evrensel araştırma etiği çerçevesinde, katılımcıların fiziksel ve ruhsal sağlığını tehdit etmeden gerçekleştirilmesi gerektiğinin bilincinde olmalı ve gerekli olduğu durumlarda etik kurulu onayı almalıdır. Etik Kurulu başvuruları araştırmacı tarafından yapılmaktadır. 

Çalışma Saatleri: İnsan Bilgisayar Etkileşimi Labı hafta içi saat 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında kullanıma açıktır. Ayrıca her dönem için değişken olan bir yarım gün, temizlik ve bakım için ayrılmaktadır. Mesai saatleri dışı kullanımlar Laboratuar Yönetiminin onayı ile gerçekleşebilmektedir.

İletişim 

 Tel : 0 (312) 210 33 57

 E-posta : ibe[at]metu.edu.tr

 Web: hci.cc.odtu.edu.tr

           hci.cc.metu.edu.tr