-A +A

Ticari/Kurumsal Çalışma Amaçlı Rezervasyon

Ticari veya Kurumsal amaçlı olarak laboratuvarın donanım olanaklarını kullanma talebi için bu formun doldurulması gereklidir.

* Zorunlu alan

Lütfen laboratuvarı kullanmak istediğiniz tarih ve saati ayrıntılı olarak belirtiniz. Çalışma saatlerinizi ayarlarken laboratuvarın kullanım programını takvim menüsünden kontrol etmeyi unutmayınız.
Bu alana sadece rakamsal değerler giriniz.

Koşul 1: Çalışmalar sırasında, araştırmacıların laboratuvarı olduğu gibi kullanması, sorun olsa dahi herhangi bir cihaza müdahele etmemesi ve sorun halinde durumu Laboratuvar Sorumlusuna iletmesi beklenmektedir. Aksi takdirde, araştırmacı, müdahale sonucunda oluşacak zararın tanzimini yapmakla yükümlüdür. 

Koşul 2: Laboratuvar Yönetimi akademik önceliklendirme ve teknik sebeplerden ötürü rezervasyonları iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. 

Koşul 3: Laboratuvar anahtarının araştırmacıya teslim edilişinden, geri alınışına kadar laboratuvarda bulunan demirbaş malzemelerinden ve laboratuvarın fiziksel güvenliğinden, araştırmacı sorumludur. Bu süre içerisinde oluşan maddi hasarlar, araştırmacı tarafından tanzim edilir. 

Koşul 4: Araştırmacı yürüteceği, veri kaynağı olarak insan kullanmayı gerektiren araştırmaların, evrensel araştırma etiği çerçevesinde, katılımcıların fiziksel ve ruhsal sağlığını tehdit etmeden gerçekleştirilmesi gerektiğinin bilincinde olmalı ve gerekli olduğu durumlarda etik kurulu onayı almalıdır. Etik Kurulu başvuruları araştırmacı tarafından yapılmaktadır.

Image CAPTCHA
Resimdeki karakterleri yukardaki alana yazınız.