-A +A

Verilen Hizmetler

Başvuru ve Kullanım Prosedürü

İBE Labının kullanım olanaklarından yararlanmak isteyenler,üst menüde yer alan Başvuru menüsü altından erişilen ilgili formu doldurarak  talepte bulunabilirler . Başvuru oluşturulduktan sonra, Laboratuar Yönetimi,  başvuruyu değerlendirir, programı düzenler ve sonucu başvuru sahibine e-posta ile geri bildirir.

Kullanım Öncelikleri: İBE labının kullanım öncelikleri aşağıda sıralanmıştır:

1) Bilimsel Araştırma(ODTÜ bünyesindeki bölüm ve birimler)
2) Bilimsel Araştırma (ODTÜ dışı)*
3) Kamu veya özel sektör çalışmaları*

İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı, Vakıf Üniversiteleri, Kamu Kurumları ve Özel Sektör için ücret karşılığında hizmet vermektedir. Bu konu ile ilgili olarak laboratuvar sorumlusu ile 0 (312) 210 33 57 no'lu telefondan iletişime geçilebilmektedir.

ODTÜ BİDB İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı'ndan aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

Akademik/kamu ve özel sektör çalışmaları için lab. ortamı sağlamak
Kullanılabilirlik danışmanlığı sağlamak
Tam Kullanılabilirlik Raporu hazırlamak
Göz izleme cihazı kullanım olanağı sağlamak

Tam Kullanılabilirlik Çalışması aşağıdaki başlıkları içermektedir:

Uzman Analizi
Memnuniyet Anketi
Göz Hareketleri Analizi
Performans Analizi : Görevlere göre Hata sayısı/Basamak sayısı /Süre Analizi
Öneriler

ÖNEMLİ : ODTÜ BİDB İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen bilimsel ve ticari amaçlı çalışmaların düzenli olarak kaydının tutulabilmesi için araştırmacı/araştırmacılardan çalışmanın sonunda,  çıkacak olan tez/bildiri veya herhangi bir raporun bilgilerinin laboratuvar sorumlularına ulaştırılması ve bu çalışmada laboratuvarımızın katkısını göstermesi beklenmektedir.

Hizmet Şartları

Laboratuvar Yönetimi akademik önceliklendirme ve teknik sebeplerden ötürü rezervasyonları iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

Laboratuvar kullanım ücretinin, kullanım gününden en az iki gün önce ilgili hesaba yatırılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde, Laboratuvar Yönetimi rezervasyonları iptal etme hakkını saklı tutar.

Gecikmiş ödeme durumunda, bir sonraki çalışma bedeline %10 gecikme bedeli eklenecektir.

Ticari kapsamda BİDB tarafından gerçekleştirilen kullanılabilirlik çalışmalarında, teminat bedeli olarak, teklif bedelinin %10'u firma tarafından çalışma başlamadan önce ilgili hesaba yatırılır. Çalışmanın firma tarafından iptali halinde bu meblağ geri ödenmez.

Çalışma Saatleri

İnsan Bilgisayar Etkileşimi Labı hafta içi saat 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında kullanıma açıktır. Ayrıca her dönem için değişken olan bir yarım gün, temizlik ve bakım için ayrılmaktadır. Mesai saatleri dışı kullanımlar Laboratuar Yönetiminin onayı ile gerçekleşebilmektedir.

"ODTÜ İBE Labı Kullanım Yönetmeliği"ne buradan ulaşabilirsiniz.